Ga in je kracht staan voor beter teamwork.

In hulpverlenerskringen is het inmiddels een beladen term geworden: mensen in hun kracht zetten. Niet zelden wordt het door de overheid gebruikt om de hulpverlening terug te brengen tot het allernoodzakelijkst (en allergoedkoopst) omdat de mensen het immers ‘zoveel mogelijk zelf moeten kunnen’. Maar ondanks de beladenheid van de term, is het in de kracht zetten van mensen natuurlijk helemaal niet zo slecht.

Teamwork verbeteren door in je kracht te staan

In improvisatie is ‘in je kracht zetten’ veel minder beladen. Om het teamwork van improvisatieteams te verbeteren is het van belang dat je elkaar kwaliteiten ziet, herkent en gebruikt.

Teamwork verbeteren

Wie improviseert, werkt samen vanuit gelijkwaardigheid. In een geïmproviseerde theaterscène is de inbreng van alle deelnemers van even groot belang. Die gelijkwaardigheid is van grote waarde voor het teamwork omdat de spelers elkaar keihard nodig hebben. Meestal is dat ook geen probleem. De meeste mensen die geïmproviseerd theater maken doen dat omdat ze het leuk vinden en leveren wel hun bijdrage. Freeriders die alleen profiteren van de leuke inbreng van anderen en na afloop wel het applaus halen, kom je zelden tegen.

Focus op elkaars kwaliteiten om teamwork te verbeteren

Maar gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Het is zoals in de Sire-campagne over jongens en meisjes; improspelers zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Iedere speler brengt specifieke kwaliteiten mee en het is handig – sterker nog, het is je opdracht! – om die kwaliteiten ten volle in te zetten. Zet dat in waar je het beste in bent zodat iedereen van jouw kwaliteiten van profiteren. Waar de ene improspeler scènes prachtig kan openen, zo kan de anderen weer mooi zingen. En allebei kan in een scène van grote waarde zijn.

Vertrouwen

Een goed improvisatieteam vertrouwt op elkaar. Natuurlijk is dat noodzakelijk om je samen veilig te voelen, maar improviseren is ook gewoon leuker als je dat vertrouwen hebt. En dat vertrouwen gaat twee kanten op: enerzijds vertrouw je dat je medespelers je zullen redden als je in problemen komt (waardoor je makkelijker iets uitprobeert) en anderzijds is ook het vertrouwen dat je medespelers je je succes gunnen. Als je in een team elkaars kwaliteiten kent en weet hoe die te benutten, profiteert iedereen daarvan.

In je kracht staan

Bij improvisatie zetten we elkaar voortdurend in onze kracht. Als je een gelegenheid ziet om een medespeler ‘aan te spelen’ op zijn of haar kwaliteit, zal je dat meestel niet achterwege laten. Omdat de scène er beter van wordt en daar profiteren we aan het eind allemaal van.

Teamwork verbeteren kan niet zonder zo’n focus op de kwaliteiten van de ander. Want je hoeft niet altijd het beste van jezelf te laten zien. Als je maar onderzoekt hoe je het beste van de ander kan presenteren.
En zijn improvisatieteams daarmee een clubje knuffelaars die alleen elkaar zien en nooit aan zichzelf denken? Was het maar zo’n feest. Natuurlijk kent impro ook ego’s en selfkickers.

En zelfs die kwaliteit kan in een improvisatiescène van pas komen.

Teamwork verbeteren in trainingen

In de trainingen van Proversie onderzoeken we hoe je de focus op elkaars kwaliteiten legt. Hoe kan je die positieve samenwerking van improvisatie in je team tot uitdrukking laten komen? Wat zijn ieders kwaliteiten en wat moeten we doen om die tot zijn recht te laten komen?

Zodat we er allemaal profijt van hebben.

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op via 06-53370909.