Samenwerken met impact.

Soms maakt een klantvraag iets in je wakker. Voor een opleidingsdag in de juridische wereld verzorg ik binnenkort een workshop rond het thema Impact. Een boeiend onderwerp, want wat is dat eigenlijk: Impact? En hoe verhoudt het hebben van impact zich tot mijn belangrijkste inspiratiebron: het vergroten van improvisatiekracht van teams.

In mijn workshops staat improvisatie altijd op de een of andere manier centraal. Het gaat dan om het vermogen om als team meer te werken vanuit een aantal werkafspraken en minder vanuit procedures. De gedachte is relatief simpel: Je kunt beter niet teveel vastleggen over het verloop van een proces zodat je tijdens het traject makkelijker kan bijsturen. In een tijd waarin veel verandert en de veranderingen snel op elkaar volgen, kan dat een waardevolle manier van werken zijn.

Houvast

Maar als je niet teveel vastlegt over het proces, waar zit dan het houvast voor een team? Om die vraag te beantwoorden, kijken we naar de manier van samenwerken in geïmproviseerd theater of geïmproviseerde muziek. Inhoudelijk ligt er in improvisatie weinig vast, maar de spelers ervaren dat niet als een beperking. Juist omdat ze met elkaar een aantal heldere afspraken hebben gemaakt over de manier van samenwerken, kunnen ze hun creativiteit laten bloeien. Door te kijken naar die ‘werkafspraken’ en ze te vertalen naar een zakelijke context, kan een deel van die handelingsvrijheid in een zakelijke context van grote waarde zijn.

Maar hoe zit het dan met impact? Wanneer heb je als improvisatiespeler (of lid van een team) impact?

Het antwoord is lastig en eenvoudig tegelijk. Een van de elementen van improvisatie is het idee dat je moet doen wat er gebeuren moet, áls het gebeuren moet. Dat klinkt simpel, maar dat is het in de praktijk niet. Omdat er voor je handelen geen procedure is, weet je niet waar jouw verantwoordelijkheden precies liggen. Er is een groter geheel (in geïmproviseerd theater is dat het verhaal) en je doet wat nodig is om dat verhaal verder te helpen. En alles wat je doet (zelfs niks doen) heeft impact.

Iedereen heeft impact

Als lid van een team dat minder vaart op procedures en meer op improvisatie, wordt er van je verwacht dat je voortdurend alert blijft op wat er gebeuren moet en hoe jij daar een rol in kan spelen. Dat is vermoeiend en intensief, maar tegelijkertijd ook heel bevredigend. Want je kan direct invloed uitoefenen als de situatie daarom vraagt en doen wat binnen je mogelijkheden valt. In een improviserend team (in het theater of in een organisatie) kan niemand zich permitteren om op zijn handen te blijven zitten. Door in voortdurende verbinding met elkaar te blijven en alert te zijn op wat er om het team heen gebeurt, heb je ieder moment impact. Soms door de kar te trekken, soms door te ondersteunen en soms door naast de kar te staan en te zien dat het zonder jou prima gaat. En in alle gevallen ben je een waardevol lid van het team. Met impact.

In de workshop Meer improvisatie in je organisatie leer je hoe je als team op een improviserende manier impact kan creëren.