Een kleiner team? Of betere teamsamenwerking?

De directie van Friesland Campina gaat van zes naar twee personen. Op die manier wil Friesland Campina sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Want hoe kleiner het team, hoe flexibeler de teamsamenwerking, zo is de gedachte. De inkrimping van de directie maakt deel uit van een reorganisatie van het bedrijf dat daarmee flexibeler wil kunnen inspelen op trends in de zuivelmarkt.

Teamsamenwerking verbeteren

Twee mensen is minder dan zes mensen, dat staat vast. Maar is kleiner ook in dit geval beter? En kan je als team ook te klein zijn?

Wie met zes mensen moet samenwerken in een team, moet vaker concessies doen. Want ieder lid van het team neemt zijn rol serieus en komt met plannen en ideeën. De kans dat je idee ‘het haalt’ is een stuk kleiner. De besluitvorming loopt trager omdat ieder teamlid ‘er iets van wil vinden’. Daar staat tegenover dat in een team van zes ook zes mensen met ideeën zijn die, als de teamsamenwerking goed is, tot verrassende oplossingen kan leiden

Teamsamenwerking

Maar dat vraagt iets van de samenwerking tussen de leden van het team. Als zes mensen voortdurend in de ‘Ja Maar’ stand met elkaar aan het praten zijn, kom je zelden tot goede besluiten. Maar als er goede en open communicatie is en positieve samenwerking binnen het team, kom je met zes mensen een stuk verder.

Improvisatie oefeningen

In improvisatie zijn we niet snel met een te grote groep. Een goed ingespeeld improvisatieteam geeft elkaar de ruimte, maakt ideeën die ingebracht worden beter en de leden van het team kunnen zich ook stil houden als hun inbreng niks zou toevoegen. Een improvisatiegroep heeft niet vaak last van teveel leden. Wel van teveel ego’s. Want met grote ego’s in je team, ben je met twee al teveel.

Wendbaarheid trainen

Mijn advies aan de directie van Friesland Campina is dan ook niet de directie in te krimpen, maar juist uit te breiden. Ga gerust met zijn achten of tienen aan de slag. Maar sluit je eerst een weekend met elkaar op om door improvisatie oefeningen te werken aan je teamsamenwerking. Je zal zien hoe soepel je dan op trends kan inspelen.

Leer sterker samenwerken in de training Sterker Samenwerken van Proversie.