Wendbaar omgaan met verandering

Proversie helpt teams en organisaties bij het vergroten van hun improvisatievermogen en daarmee hun wendbaarheid en flexibiliteit. In trainingen, workshops en presentaties helpt Proversie bij het vinden van manieren om effectief te blijven werken in een snel veranderende wereld.

Proversie in twee minuten.

workshops

Ervarend leren

Je leert het best door de ervaring. Daarom zijn de workshops en trainingen van Proversie vooral gericht op het ervaren van nieuwe inzichten en het toepassen van die inzichten in de dagelijkse praktijk.

Concrete inhoud

We werken altijd vanuit de Vijf stappen naar wendbaarheid en geven die stappen iedere keer concrete inhoud waardoor de deelnemers echt met concrete gedragsverandering naar huis gaan.

Trainers

De Proversietrainers werken dicht op de deelnemers, steeds op zoek naar wat werkt. Flexibel en wendbaar en met oog voor resultaat. Klik hier voor het programma of neem contact op voor een aanbieding op maat.

presentaties

Stacks Image 5770

Een goed begin

Een goed begin is goud waard. Maar energiek beginnen en iedereen meteen bij de les hebben is een specialisme op zich. Proversie beheerst dat als geen ander. Als opening van een dag vol inspiratie of als aftrap van een verandertraject zetten we zalen in beweging en maken we ze ‘klaar om te wenden’.

Inhoud

Inhoudelijk, luchtig en vrolijk, maar altijd met een stevige energie en in een veilige sfeer. Vraag naar de mogelijkheden of bel met 06-53370909

presentatietraining

Beter Presenteren

Proversie is geworteld in twee werelden. Enerzijds is het geïmproviseerd theater een belangrijke bron en anderzijds is er de journalistieke achtergrond. Die twee komen samen in de training Beter presenteren voor Professionals.

Theatrale middelen

Een presentatietraining waar het vooral gaat over het inzetten van je eigen kracht en persoonlijkheid om je verhaal op een goede manier te vertellen. Om dat te bereiken gebruiken we theatrale middelen en storytelling, toegepast op het vertellen van een zakelijk verhaal.

Heldere inhoud

Gecombineerd met de kunst om de inhoud helder en duidelijk te verpakken levert dat een verrassende en door deelnemers hoog gewaardeerde training op.
Klik hier voor alle informatie. (deze klik brengt je naar de site www.beterpresenteren.nl)

Edit Panel Title

Bij Proversie houden we de trainingen en workshops graag praktisch

Bij Proversie houden we het graag praktisch. Trainingen en workshops gaan altijd over concreet gedrag en de deelnemers gaan naar huis met concrete hulpmiddelen om het eens op een andere manier te proberen.

Interactief

De Proversietrainers zijn geoefende improvisatoren en zijn gewend om te werken met wat er is. Tijdens de training blijven we dicht op de deelnemers zoeken naar wat werkt. Vanuit een jarenlange ervaring hebben we een grote hoeveelheid werkvormen beschikbaar die we effectief kunnen inzetten.

Leuk

We geloven dat plezier werkt! Als je plezier maakt leer je nou eenmaal sneller en het geleerde blijft veel beter hangen. Daarom lachen we veel tijdens de trainingen. Om elkaar, om onszelf en om de situatie.

Actief

We geloven niet zo in trainen in klaslokalen met stoelen en tafels in U-vorm of carré. Dat zal soms nodig zijn, maar onze stijl is het zeker niet. In de trainingen en workshops gebruiken we actieve werkvormen die we steeds koppelen aan de werkpraktijk. Dat maakt onze trainingen verrassend, energiek én inhoudelijk.

De dynamiek-paradox

Met de dynamiek-paradox bedoelen we de afstand die aan het ontstaan is tussen een veranderende wereld buiten organisaties enerzijds en een steeds minder flexibele wereld ín sommige organisaties anderzijds. Het werkt zo.Veranderen is moeilijk Voor veel mensen is veranderen moeilijk, lastig, eng, vervelend en verstorend. Mensen ervaren veranderingen vooral als verlies en de reactie is om juist dat wat verloren dreigt te gaan, harder vast te houden. De dynamiek van buiten leidt dan tot minder dynamiek binnen en dat is juist niet wat je wilt. Toch is het lastig te voorkomen als je als organisatie niet anders omgaat met die dynamiek van buiten.

Anders veranderen

Daarom benadert Proversie de verandering anders. In de workshops en trainingen werken we aan een mindset die veranderen mogelijk maakt. De vijf stappen naar wendbaarheid zijn daarin nieuwe zekerheden die, gecombineerd met het vakmanschap van de medewerkers, tot een houding leidt waar mensen veranderingen niet als bedreiging zien, maar als een realiteit die vol mogelijkheden zit.
06-53370909
06-53370909
Info
Facebook profiel van Proversie
LInkedInProfiel Marcoen Hopstaken
Het twitterprofiel van Proversie
Proversie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Vechtstreek onder nummer 32108734.
De Proversie Academie verzorgt een trainingsprogramma op open inschrijving. Concrete toegepaste trainingen met resultaat en impact.
Schrijf je hiernaast in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het cursusaanbod.

Nieuwsbrief ontvangen?

Klik hier voor de webversie van de laatste editie van de Nieuwsbrief.

Hoe denken we er bij Proversie over?

Bij Proversie houden we van dynamiek en verandering. We hebben er plezier in om te kijken waar de mogelijkheden liggen en hebben een onverbeterlijk optimisme over de toekomst. We delen graag ons optimisme met anderen en gaan graag het gesprek aan over de mogelijkheden.

Verandering

Als het gaat om veranderingen in organisaties geloven we dat veel veranderingen meer zijn dan een andere koers of nieuwe kernwaarden. Het gaat om een verandering van denken en een andere manier om met de toekomst om te gaan. Wat nodig is denken in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen. En soms moet je iets gewoon doen! Niet wachten tot je het zeker weet, maar erop vertrouwen dat je vakmanschap en je kwaliteiten je in staat stellen om gaandeweg de goede keuzes te maken.

Stabiliteit

Natuurlijk snappen we dat er ook stabiliteit nodig is en dat structuur soms belangrijk kan zijn. En daarom past wat we doen zo goed bij organisaties waar juist dat al aanwezig is en we iets anders brengen dan er al is.

Spelen

En bij Proversie geloven we dat lol maken en spelen mensen verder brengt. Spelen is belangrijk omdat het onze creativiteit en onze co-creatie een stap verder brengt. Daarom zijn de workshops en trainingen van Proversie speels en vrolijk waarbij de serieuze ondertoon niet ontbreekt.

Hoe werkt Proversie?

We varen graag onze eigen koers, maar altijd in nauw overleg met de opdrachtgever. Eigenwijs zijn we natuurlijk ook en we praten liever niemand naar de mond. Maar dat is ook de reden om met Proversie in zee te gaan. Immers; als we alleen maar zouden zeggen wat je graag wilt horen, kan je beter naar jezelf luisteren.

Werkwijze

Eerst gaan we praten. Over wat er is en wat er zou moeten zijn. En samen bepalen we de vorm waarmee we het meest bereiken. Onze deskundigheid over interventies combineren met uw deskundigheid over het werkveld en de mensen waar we mee te maken hebben.

Programma

Na (en soms al tijdens) dat praten presenteren we een mooi programma dat we samen verder invulling geven. Dat programma blijft overigens altijd in potlood geschetst. Want tijdens de bijeenkomst laten we ons vooral leiden door wat er is en niet door wat er op papier staat.

Nazorg

Na de bijeenkomst hebben we altijd nog contact. Over wat er gebeurd is, wat nog nodig is en of we nog iets of iemand kunnen aanbevelen. Want het netwerk van Proversie reikt verder dan de interventies die we zelf plegen.